JuleJakten

Vinner 12. desember

Postene for 13., 14. og 15. desember finner dere i Jåttåvågen som er en våg i Hinna bydel i Stavanger kommune.
Hinnavågen og Jåttåvågen blir av og til brukt for å betegne henholdsvis nordre og søndre del av vågen, men de to navnene blir ofte brukt synonymt.
Fra 1970 til 1990-årene var Jåttåvågen et stort industriområde, hovedsakelig for offshore-industrien.
I løpet av en tyveårsperiode ble det bygget 17 betongplattformer i vågen.
En dramatisk hendelse fant sted 23. august 1991 da betong understellet til Sleipner plattformen sank i Gandsfjorden.
Årsaken var en konstruksjonsfeil.
I Jåttåvågen kan du ikke unngå å se det skjeve tårnet som ruver 50 meter over bakken. Tårnet ble bygget i 1984 for å bevise at en kunne støpe på skrå med forskjellig veggtykkelse og diameter.
Tårnet har en helning på 16 grader. Dette ble gjort for å kunne bygge den 472 meter høye Trollplattformen, nettopp her i Jåttåvågen. Planen var at tårnet skulle jevnes med jorden og har kanaler for dynamitt i veggene. I dag er tårnet et symbol på de industrielle glansdagene mens området rundt tårnet ble omregulert til en moderne bydel ved navn Hinna park som huser boliger, kontor, handlesenter og nye Viking stadion som stod ferdig i 2006.
Området skal fylles med ytterligere 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger i nær fremtid.
 
Halvveis i adventstiden er ny vinner trukket og gavekort går til Carina Høie. Gratulerer! 🎁🎅